Menu Zamknij

Poprawna lista gości

Lista gości powinna być przygotowana w formie elektronicznej w/g poniższych wskazówek

W większości przypadków, treść zaproszenia wymaga, aby imiona i nazwiska osób zapraszanych były zapisane  w formie odmienionej.

Na przykład:
Joanna Kowalska i Piotr Nowak serdecznie zapraszają:

Sz.P. Joannę Kowalską
Sz.P. Jana Nowaka wraz z Osobą Towarzyszącą

Sz. P. Annę Kowalską z osobą towarzyszącą
ks. Jana Nowaka
Sz. P. Karolinę i Pawła Nowickich z dziećmi
Kochanych Rodziców Martę i Andrzeja Nowaków
Informacje na temat poprawnej odmiany nazwisk znajdują się na tej stronie: www.odmiana-nazwisk.waw.pl

Tworząc listę gości, pamiętaj również o tym:

– Jeśli przed imieniem i nazwiskiem ma się znaleźć zwrot grzecznościowy Sz. P. to proszę go umieścić w liście gości.
– Nie pisać listy SAMYMI WIELKIMI LITERAMI
– Pisać kolejne pozycje jedna pod drugą, bez podziału na kolumny
– Stawiać spacje po przecinkach
– Unikać wielokrotnych spacji
– Nie numerować pozycji

 • PRZYKŁAD LISTY – ZAPROSZENIA
  Sz. P.  Jana Nowaka
  Sz. P.  Annę i Michała Kowalskich
  Sz. P.  Janinę Kowalską
 • PRZYKŁAD LISTY – WINIETKI
   Jan Nowak
  Anna Kowalska
  Janina Kowalska
Prosimy o dokładne sprawdzenie treści celem znalezienia błędów.
Nie odpowiadamy przeoczone błędy.
Call Now Button